x

Ostutingimused

Osaühing Lukupood e-poe ostutingimused – 31.3.2020

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja osaühing Lukupood (edaspidi LukuCentrum) vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad LukuCentrumi e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  3. Osaühing Lukupood on õigustatud LukuCentrumi arengust tulenevalt ning LukuCentrumi e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.lukucentrum.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.lukucentrum.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja LukuCentrumi vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 2. Hind
  1. Hinnad LukuCentrumi e-poes on toodud eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
  2. Hinnad ei sisalda toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse ostukorvis enne ostu sooritamist, nii et kliendil on võimalik nendega tutvuda.
  3. LukuCentrumil on õigus igal ajal muuta e-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.lukucentrum.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
  4. Kui Kliendi tellimus on esitatud enne, kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldub kliendile hind, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
 3. Toodete saadavus
  1. Kui LukuCentrumi e-poes on toote saadavuseks märgitud „laos“, on toode üldjuhul kohe saadaval. Erandjuhtudel, kui toodet siiski laos ei ole, antakse sellest Teile teada Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel.
  2. Kui LukuCentrumi e-poes on toote saadavuseks märgitud „küsi saadavust“, ei pruugi kaup kohe saadaval olla. Sellisel juhul soovitame tungivalt enne toote ostukorvi lisamist saadavus elektronposti teel üle kontrollida. Seda saab teha klikkides toote nimetuse all oleval lingil „küsi saadavust“.
 4. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
  1. Ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud nupule „TELLI“ (A) või „OSTA“ (B).
   A. Tooted, mida meil hetkel laos ei ole, võivad olla tarneajaga kuni 8 nädalat.
   B. Tooted, mis on laos olemas ning mille saame kohe pärast arve tasumist teele panna.
  2. Ostukorvis olevate toodete arvu saate muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „VORMISTA TELLIMUS“. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.
  3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige uuesti nupule „VORMISTA TELLIMUS”. Peale seda kuvatakse ekraanile Teie tellimuse andmed. Ostu kinnitamiseks klikkige nupule „KINNITA TELLIMUS”. Arve saadetakse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile.
  4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
  5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ja kaup pannakse võimalusel teele arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest osaühing Lukupood arvelduskontole. Pikema tarneajaga toodetele puhul pannakse kaup teele kohe kui see LukuCentrumi lattu vastu võetakse.
 5. Toodete eest tasumine
  1. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses osaühing Lukupood arveldusarvele (rekvisiidid arvel ja internetis Kontaktandmete lingi all) või sularahas meie esinduskauplustes.
  2. Arvet tasudes tuleb maksekorralduse selgituse lahtrisse märkida tellimuse number (Interneti tellimuse nr. XXX). Eeltoodu puudumisel võib tellimuse ja makse seostamine ja kauba saatmine viibida
  3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole kolme päeva jooksul arvates arve väljastamisest ettemaksu tasunud.
 6. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
  1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 4.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud viisil, Teie poolt valitud sihtkohta.
  2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida võib tarneaeg olla kuni 8 nädalat. Kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest LukuCentrum ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 7.1. ja 7.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
  3. LukuCentrum toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud sihtkohta. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
  4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. LukuCentrum ega kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 7. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
  1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates elektronposti aadressile tellimus@lukupood.ee vastavasisulise teate koos Tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades kontakttelefonil 740 2012.
  2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete kättesaamist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada. Täitke avaldus ja tagastage see kas omakäeliselt või digiallkirjastatult, kui soovite lepingust taganeda. Taganemisavalduse tüüpvormi saab alla laadida siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

   Ostja peab kauba tagastama taganemisavalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud.

   Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
  3. Tellimuse tühistamisel punktis 5.3 või punktis 7.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 7.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 7.4. sätestatud juhtudel.
  4. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud LukuCentrum-ist ning on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena on LukuCentrumil õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab LukuCentrum Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja LukuCentrumi vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 8. Pretensioon
  1. LukuCentrum vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete üleandmisest.
  2. LukuCentrum ei vastuta: 1) Kliendi/ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest; 2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; 3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel täitke reklamatsiooni vorm http://www.lukucentrum.ee/info/reklamatsiooni_vorm hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest.
  4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode LukuCentrumi kulul.

   Meeldetuletus tarbijale (VÕS § 54 lg 1 p 18 sätestab, et tarbijale tuleb esitada lepingueelse teabena meeldetuletus, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kaupleja peab lepingueelse teabena esitama meeldetuletuse, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).
  5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.
  6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.
 9. Vastutus ja vääramatu jõud
  1. LukuCentrum vastutab teie ees ja teie vastutate LukuCentrumi ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. LukuCentrum ei vastuta teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida LukuCentrum ei saanud mõjutada ning mille saabumist LukuCentrum ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 10. Muud tingimused
  1. Kõiki LukuCentrumi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. LukuCentrum ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka LukuCentrumil puudub neile juurdepääs.
  2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 11. Vaidluste lahendamine
  1. Kui ostja ja e-pood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada veebilehel https://komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja e-poe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

   Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng= ET .